I gang med treninga

De to siste ukene har jeg gradvis dratt i gang grunntreninga igjen. Jeg har kommet inn i omtrent den ukeplanen jeg har tenkt å følge i høst, men foreløpig ikke pusha verken mengde eller intensitet spesielt hardt. Vintertreninga mi tenker jeg å skrive mer om seinere. Det aller viktigste har egentlig vært å komme i gang med den o-tekniske treninga. Høsten er ofte ei fin tid å trene o-teknikk, mens forholdene gjerne blir mer variable utover vinteren. Jeg synes derfor det er viktig å prøve å utnytte denne tida til å få trent en del på kart.

Planen framover er å ha 4-5 o-tekniske økter hver uke. Noen av disse blir klubbtreninger, noen blir alene, men nytt av året er at jeg har starta et mer systematisk treningssamarbeid med en annen løper i klubben, Håvard Irgens. Vi har lagt en plan der vi fokuserer på ulike tekniske momenter i ulike perioder. Fram til jul vil det gå mye i basiselementer som strekkplanlegging/veivalg og retningsløping. Foreløpig har jeg bare funnet positive konsekvenser av samarbeidet: I tillegg til at jeg får servert halvparten av disse øktene, er det veldig nyttig å ha noen å oppsummere og diskutere øktene med, samt å utveksle ideér om trening og hvordan vi best kan trene på de ulike elementene. I tillegg er det en skjerpende effekt i å være flere på øktene når man skal trene mye o-teknikk. Så får vi se til våren om jeg også blir en bedre o-løper av dette.

Foreløpig har jeg lagt opp til å ha ei o-økt med høy intensitet i uka. Begge de to siste ukene har jeg brukt en konkurranse til dette formålet. Forrige uke løp jeg KM natt. Jeg løp forsåvidt et brukbart løp, men da jeg hadde klart å løpe en sommerfuglvinge feil vei, ble jeg selvsagt stående resultatløs. Denne uka løp jeg Blodslitet. Noen vil nok påstå at D Åpen ikke er skikkelig Blodslitet, og jeg kan være tilbøyelig til å være enig, men det var løypa jeg løp denne gangen. I og med at jeg ble alene allerede på vei til 1.post, ble det på mange måter som et individuelt løp for min del. Gjennomføringa var litt for ujevn til å kunne godkjennes helt, men jeg fikk iallfall ei god langdistanseøkt av passe lengde for meg pr. nå.