KM stafett AAOK/VAOK (30.08.2015)
Kategori: Konkurranse
Kart/område: Beisland
Arrangør: IL Imås
Land: Norge
Disiplin: Stafett
Etappe: 1
Distanse: 4.88 km
Tid: 40:38
Gj.sn. HR: 167
Maksimum HR: 175
Løp 1.etp på et blandalag m/Oddersjaa (H17). Fokus på å orientere selvstendig, men prøve å utnytte andre løpere til å holde farta oppe.

1) Ble liggende på halen av herrefeltet opp bakkene, en hale som gradvis ble lengre... Litt oppmerksom inn mot posten, men innså at jeg var kommet til myra og fant posten noen meter tilbake.
2) Retning, men noen omveier fordi ikke alle stup var like lette å komme (helskinna) ned. Kontroll med myr og steiner inn mot posten.
3) Prøvde å utnytte gult og grått. Så posten på lang avstand siden jeg kom mot skrenten fra "riktig" side.
4) Opp, retning, krysse et søkk.
5) Syntes en høyresving så bra ut, men vet ikke hvor smart det egentlig var. Var sammen med noen løpere som løp mer venstre på 4.posten, og så ikke dem noe mer etter dette (men de løp nok hakket fortere også). Fint i starten, men knotete siste del (skrenter, stup og tuemyrer). Satte meg helt fast et sted og måtte tilbake (+30 sek). Greit over kollen inn mot posten.
6) Enkelt. Opp ryggen og forbi kollen.
7) Høyresving for å utnytte berg i dagen. Inn mellom riktig koller, så var posten grei.
8) Ut søkket, langs kollen og ned søkk/skråning til myra. Skulle deretter bare opp skrenten og over kollen, men ikke noe høydepunkt dukka opp. Innså at jeg var havnet ved steinene. Dro i riktig retning, men nølte litt før jeg fant posten. (+30 sek)
9) Over kollene til myra, ned og og forbi stupet. Deretter ned søkkene og så den store steinen før posten.
10) Vurderte slak venstre, men ville ha stitråkket over hogsten. Mye grass, hull og tuer opp til den store myra. Stitråkket var greit, men videre inn mot posten var det mye Marianne-høye bregner. Heldivis minst 1 som hadde løpt der før meg. Sikta inn posten vha tårnet.
11) Bestemte meg for å utnytte tråkk videre over hogsten, noe som betydden venstreveivalg (selv om jeg tenkte rett på/høyre nok var litt raskere, iallfall om man så bort fra hogsten i starten). Mista brikken ned bakken og måtte noen meter tilbake. Deretter åpne områder, myr, sti over den store myra og opp. Passerte post på steinen og fortsatte opp til høydepunktet.
12) Stempla rett bak en KOK-løper og fikk dermed litt pes ned bakken. Over myra og ned søkket, så kollen da jeg kom ned på stien.
13) Ned

For å starte med det positive fikk jeg meg ei bra hardøkt med stort sett solid teknisk gjennomføring. For å gå over til det negative, er 10 min bak beste etappetid minst 4 for mye. Uten å ha sett strekktider, regner jeg med at jeg tapte mest etter 4.post, da løypa gikk over fra å gå på langs til å gå mer på tvers og med høyere innslag av tuemyrer, skrenter m.m og jeg løp mer eller mindre alene. Når det blir såpass grapsete som her, faller jeg igjennom både pga manglende kondis og styrke, og fordi jeg blir litt for pinglete en del steder. Sistenevnte ble nok forsterka av slitne bein pga en relativt tøff åpning. Nå var det vel egentlig ikke helt overraskende at det gikk som det gikk mtp treningsbakgrunn og observert form i andre sammenhenger, så nøyer meg med å fastslå at jeg er for dårlig, men at det sannsynligvis er mulig å rette på vha trening.
Vis kommentarer (0)
 
KM stafett AAOK/VAOK (30.08.2015)